Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen gysga süýüm

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen gysga süýüm

Gysga düşündiriş:

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen süýümi dünýädäki iň güýçli we ýeňil ýokary öndürijilikli süýümdir.Onuň aýratyn güýji dünýädäki üç sany ýokary öndürijilikli süýümleriň ilkinjisi hökmünde görkezilýär.Aramid we uglerod süýümi ýüze çykandan soň çeýe zynjyrly makromolekulalar bilen öndürilen ýokary güýçli we ýokary tertipli süýümdir.Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen gysga süýüm ultra ýokary molekulaly agramly polietilen filamenti togalap, önümiň asyl öndürijiligini üpjün edýär, egirme önümçiligi, esasan ýörite dokma pudagynda ulanylýar, denim matasy we gorag ýüplük önümleri üçin , şeýle hem seýsmiki öndürijiligi we ýoluň, köpriniň, jaýyň gurluş çaltlygyny gowulandyrmak üçin beton güýçlendirmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen süýümi dünýädäki iň güýçli we ýeňil ýokary öndürijilikli süýümdir.Onuň aýratyn güýji dünýädäki üç sany ýokary öndürijilikli süýümleriň ilkinjisi hökmünde görkezilýär.Aramid we uglerod süýümi ýüze çykandan soň çeýe zynjyrly makromolekulalar bilen öndürilen ýokary güýçli we ýokary tertipli süýümdir.Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen gysga süýüm ultra ýokary molekulaly agramly polietilen filamenti togalap, önümiň asyl öndürijiligini üpjün edýär, egirme önümçiligi, esasan ýörite dokma pudagynda ulanylýar, denim matasy we gorag ýüplük önümleri üçin , şeýle hem seýsmiki öndürijiligi we ýoluň, köpriniň, jaýyň gurluş çaltlygyny gowulandyrmak üçin beton güýçlendirmek üçin ulanylýar.

Haryt aýratynlyklary

Gysga süýümli inçe güýçli, sement we beýleki berkidilen materiallar üçin ulanylyp bilner.
Gysga süýümli ýörite kesiş, ýumşak we salkyn, gowy egirme.
Gysga süýümiň birmeňzeşligi, indiki önümçiligi we gaýtadan işlemegi ýeňilleşdirmek üçin belli bir derejede egrilik bilen gowy.
Gaýtadan işlenen önümleriň güýjüni we rahatlygyny göz öňünde tutup, pagta ýüplügi we poliester ýüplük bilen garylyp bilner.

Haryt görkezijileri

Güýçlendirmek üçin ştapel süýüm (Fineness dtex / uzynlygy mm)

Egirmek üçin ştapel süýüm (Fineness dtex / uzynlygy mm)

1.21 * 6

1.21 * 12

1.21 * 38

1.21 * 51

1.21 * 76

1.91 * 6

1.91 * 12

1.91 * 38

1.91 * 51

1.91 * 76

Specialörite spesifikasiýa sargyt edip bolýar, iň az sargyt mukdary 500 kg-dan gowrak

 

taslama

synag netijesi

1.91dtex * 38 / 51mm

1.21dtex * 38 / 51mm

Çyzykly dykyzlyk dtex

1.86

1.23dtex

güýji cn / dtex

29.62

32.29

arakesmede uzalma%

5.69

5.32

başlangyç modul cn / dtex

382.36

482.95

Sesleriň sany cm

7

7


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Aýratyn önümler

  UHMWPE tekiz däne mata

  UHMWPE tekiz däne mata

  Balykçylyk çyzygy

  Balykçylyk çyzygy

  UHMWPE filamenti

  UHMWPE filamenti

  UHMWPE kesmäge çydamly

  UHMWPE kesmäge çydamly

  UHMWPE mesh

  UHMWPE mesh

  UHMWPE gysga süýümli ýüplük

  UHMWPE gysga süýümli ýüplük

  Reňk UHMWPE filamenti

  Reňk UHMWPE filamenti