UHMWPE tekiz däne mata (kesişe garşy mata, tekiz däne mata, egrilen mata, dokalan mata, senagat mata)

UHMWPE tekiz däne mata (kesişe garşy mata, tekiz däne mata, egrilen mata, dokalan mata, senagat mata)

Gysga düşündiriş:

Ulany:kaska, ok geçirmeýän eşikler, deşige garşy eşikler, deşige garşy tagta, açyk enjamlar, şahsy gorag enjamlary we ş.m.

Reňk:Ak, gara, gyzyl we ş.m. (düzülip bilner)

Aýratynlyk:90gsm / 130gsm / 160gsm / 180gsm / 200gsm / 300gsm

paket:50 m / 100 m * göwrüm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Ulany:kaska, ok geçirmeýän eşikler, deşige garşy eşikler, deşige garşy tagta, açyk enjamlar, şahsy gorag enjamlary we ş.m.
Reňk:Ak, gara, gyzyl we ş.m. (düzülip bilner)
Aýratynlyk:80gsm / 120gsm / 180gsm / 200gsm / 220gsm / 300gsm
paket:50 m / 100 m * göwrüm

Önümiň görkezijileri

modeli

Süýüm görnüşi

mata gurluşygy

dykyzlygy

giňligi

galyňlygy

Agramy

g / ㎡

egri ugry

gabygyň üstünden

zynjyr

dokamak

H200D-PE90

200D

200D

ýönekeý dokma

22

17.5

100-3000

0.21

90

H400D-PE130

400D

400D

ýönekeý dokma

14

14

100-3000

0.25

130

H600D-PE200

600D

600D

ýönekeý dokma

15.5

12

100-3000

0.42

200

H800D-PE160

800D

800D

ýönekeý dokma

9.5

8.5

100-3000

0.39

160

H1000D-PE200

1000D

1000D

ýönekeý dokma

10

9

100-3000

0.48

200

H1500D-PE300

1600D

1600D

ýönekeý dokma

9

7.5

100-3000

0.72

300

H3000D-PE400

3000D

3000D

ýönekeý dokma

3

3

100-3000

0.88

400

Önümiň aýratynlyklary

Specificokary aýratyn güýç, ýokary aýratyn modul.Specificörite güýç, şol bir bölüm siminden on esse köp, belli bir moduldan soň ikinji ýerde durýar.
Süýümiň pes dykyzlygy we ýüzüp bilýär.
Güýçli energiýa siňdiriş ukybyna eýe bolan pes döwük uzynlygy we uly ýalňyş güýji, şeýlelik bilen ajaýyp täsir garşylygy we kesiş garşylygy bar.
UV garşy şöhlelenme, neýtron geçirmeýän we şöhlelenmäniň öňüni almak, energiýanyň siňdirilişinden ýokary, pes geçirijilik ukyby, ýokary elektromagnit tolkunyň geçiş tizligi we gowy izolýasiýa öndürijiligi.
Himiki poslama garşylyk, köýnek garşylygy we uzak süýşmek ömri.

Fiziki öndürijilik

Dykyzlygy: 0.97g / cm3.Suwdan has dykyzlygy we suwuň üstünde ýüzüp bilýär.
Güýji: 2,8 ~ 4N / tekst.
Başlangyç modul: 1300 ~ 1400cN / dtex.
Galplygyň uzalmagy: ≤ 3.0%.
Giňişleýin sowuk ýylylyga garşylyk: 60 C-den pes belli bir mehaniki güýç, 80-100 C-iň gaýtalanýan temperatura garşylygy, temperatura tapawudy we ulanylyş hili üýtgemez.
Täsiriň siňdiriş energiýasy, oňat könelişme garşylygy we ownuk sürtülme koeffisiýenti bilen garşydaş süýümden iki esse ýokarydyr, ýöne stresiň ereýän nokady diňe145 ~ 160 ℃ is


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Aýratyn önümler

  UHMWPE flat grain cloth

  UHMWPE tekiz däne mata

  Fishing line

  Balykçylyk çyzygy

  UHMWPE filament

  UHMWPE filamenti

  UHMWPE cut-resistant

  UHMWPE kesmäge çydamly

  UHMWPE mesh

  UHMWPE mesh

  UHMWPE short fiber yarn

  UHMWPE gysga süýümli ýüplük

  Color UHMWPE filament

  Reňk UHMWPE filamenti