UHMWPE kesmäge çydamly we aşaga çydamly mata (kesilen çydamly mata, senagat mata, könelişen mata)

UHMWPE kesmäge çydamly we aşaga çydamly mata (kesilen çydamly mata, senagat mata, könelişen mata)

Gysga düşündiriş:

Ulanylyşy: kesilen çydamly eşikler, kesilmäge çydamly goşlar, pyçakly eşikler, feýl geýimleri, çalt sport eşikleri, ýaryş eşikleri.

Goşundylar: 100% UHMWPE örülen ýa-da garyşyk örülen

Gorag derejesi: EN 388 / ANSI 105


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Ulanylyşy: kesilen çydamly eşikler, kesilmäge çydamly goşlar, pyçakly eşikler, feýl geýimleri, çalt sport eşikleri, ýaryş eşikleri.
Goşundylar: 100% UHMWPE örülen ýa-da garyşyk örülen
Gorag derejesi: EN 388 / ANSI 105
Giňligi: 1,6-2,4 metr
Uzynlygy: 50m / 100m * rulon
Matalaryň häzirki ulanylyş şertleri diýseň kyn, şonuň üçin has berk we çydamly işleýän matalara bolan isleg günsaýyn artýar.Matanyň çydamly, könelmegine, kesilmegine we ýyrtylmagyna çydamly bolmagy talap edilýär.
Has ýokary netijelilige ýetmek we tehnologiýany ýokarlandyrmak islegi mata senagatynyň köp tarapyna has ýokary talaplary goýýar.Esasy çig mal hökmünde aşa ýokary molekulaly agramly polietilen süýümleri bolan matalar, iň täze matalary ulanmak üçin ajaýyp mehaniki aýratynlyklara daýanmak bilen, aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin oňat çözgüt berýär.

Birnäçe ýokary öndürijilikli süýümleriň gaýtadan işleniş öndürijiligini deňeşdirmek :

Süýüm görnüşleri / Işleýiş öndürijiligi

UHMWPE süýümi

Aramid 29

Aramid 49

Uglerod süýümi (ýokary güýç)

Uglerod süýümi (ýokary modul)

Garşylyk geýiň (şowsuzlyga çenli siklleriň sany)

> 110 × 103

> 9.5 × 103

> 5.7 × 103

20

120

Egilmäge garşylyk (şowsuzlyga çenli siklleriň sany)

> 240 × 103

> 3.7 × 103

> 4.3 × 103

5

2

Birleşmegiň güýji (g / d)

10-15

6-7

6-7

0

0

Jylawyň güýji (g / d)

12-18

10-12

10-12

0.7

0.1


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Aýratyn önümler

  UHMWPE flat grain cloth

  UHMWPE tekiz däne mata

  Fishing line

  Balykçylyk çyzygy

  UHMWPE filament

  UHMWPE filamenti

  UHMWPE cut-resistant

  UHMWPE kesmäge çydamly

  UHMWPE mesh

  UHMWPE mesh

  UHMWPE short fiber yarn

  UHMWPE gysga süýümli ýüplük

  Color UHMWPE filament

  Reňk UHMWPE filamenti