Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

85698f4e

Kompaniýanyň tertibi

Zangzhou Huidun Technology Co., Ltd.2021-nji ýylda döredildi we dünýäniň ajaýyp kanal paýtagty-Zhangangzhououda ýerleşýär.Gözleg we işläp taýýarlamak, aşa ýokary molekulýar agramly polietilen (UHMWPE) filamentleri, UD matalary, 100% UHMWPE süýümli matalar, kesilmeýän matalar, UHMWPE ýüplükler, oklara garşy we pyçak çydamly önümler we ş.m. 20-4800D ak UHMWPE süýümi, 3-76mm UHMWPE ştapel süýümi, reňkli UHMWPE süýümi, (S / Z) öwrümli UHMWPE süýümi, dürli aşaga çydamly, kesilen, deşilen we ýyrtyjy UHMWPE matalary bilen üpjün edip biler.UHMWPE süýümi howa giňişliginde, ok geçirmeýän sowutly UD önümlerinde, ýokary güýçli ýeňil ýüplerde, lukmançylyk tikişlerinde, güýçli balykçylyk liniýalarynda, çuňňur deňiz suw hojalygy torlarynda, çydamly elliklerde, ýörite gural eşiklerinde we beýleki önümlerde giňden ulanylýar.

UHMWPE süýümi dünýädäki üç ýokary öndürijilikli süýümden (uglerod süýümi, aramid süýümi we UHMWPE süýümi) biridir, şeýle hem ýokary güýç, ýeňil agram, ýokary modul, poslama garşylyk we ýokary ýylylyk bilen dünýäde iň güýçli süýümdir. geçirijilik.Degişli terminal goşundylary bilen birleşdirilen özboluşly öndürijiligi, adaty himiki süýüm materiallaryny çalşyp, önümiň öndürijiligini we ömrüni ep-esli gowulaşdyryp, önümçiligiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler we adaty himiki süýüm materiallarynyň edip bilmeýän aşa ýokary öndürijilik görkezijisine ýetip biler. gazanmak.

Döwrüň geçmegi bilen üýtgeýär we Hytaýyň iň uly himiki süýüm dokma bazasy-Yizheng himiki süýümi tarapyndan goldanýan halkara we hytaý dokma senagatynyň güýçli ösüşi bilen birlikde himiki süýüm önümlerini öwrenmek we ulanmak üçin has ýokary talaplar öňe sürülýär. Ylmy gözleg institutlary we häzirki zaman zawodlar boýunça gözlegler arkaly, abraýly CTC we SGS synaglaryndan soň, dürli uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygy çuňňur berkitmek, müşderilerimiziň talap edýän önümlerini gowulandyrmak biziň ugrumyzdyr.Güýçli gorag üpjün etmek üçin güýjümizi jemleýäris.

takmynan (1)
takmynan (2)

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


Aýratyn önümler

UHMWPE tekiz däne mata

UHMWPE tekiz däne mata

Balykçylyk çyzygy

Balykçylyk çyzygy

UHMWPE filamenti

UHMWPE filamenti

UHMWPE kesmäge çydamly

UHMWPE kesmäge çydamly

UHMWPE mesh

UHMWPE mesh

UHMWPE gysga süýümli ýüplük

UHMWPE gysga süýümli ýüplük

Reňk UHMWPE filamenti

Reňk UHMWPE filamenti