Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

85698f4e

Kompaniýanyň tertibi

Zangzhou Huidun Technology Co., Ltd.2021-nji ýylda döredildi we dünýäniň ajaýyp kanal paýtagty-Zangzhououda ýerleşýär.Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen (UHMWPE) filamentlerini, UD matalaryny, 100% UHMWPE süýümli matalary, kesilmäge çydamly matalary, UHMWPE ýüplükleri, oklara garşy we pyçakly önümleri we ş.m. öndürmek we üpjün etmek üçin borçly. 20-4800D ak UHMWPE süýümi, 3-76mm UHMWPE ştapel süýümi, reňkli UHMWPE süýümi, (S / Z) öwrümli UHMWPE süýümi, dürli aşaga çydamly, kesilen, deşilen we ýyrtyjy UHMWPE matalary bilen üpjün edip biler.UHMWPE süýümi howa giňişliginde, ok geçirmeýän sowutly UD önümlerinde, ýokary güýçli ýeňil arkanlarda, lukmançylyk tikişlerinde, güýçli balykçylyk liniýalarynda, çuňňur deňiz suw hojalygy torlarynda, çydamly elliklerde, ýörite gural geýimlerinde we beýleki önümlerde giňden ulanylýar.

UHMWPE süýümi dünýädäki üç ýokary öndürijilik süýüminiň biridir (uglerod süýümi, aramid süýümi we UHMWPE süýümi), şeýle hem ýokary güýç, ýeňil agram, ýokary modul, poslama garşylyk we ýokary ýylylyk bilen dünýäde iň güýçli süýümdir. geçirijilik.Degişli terminaly goşundylar bilen birleşdirilen özboluşly öndürijiligi, adaty himiki süýümli materiallary çalşyp biler, önümiň öndürijiligini we ömrüni ep-esli ýokarlandyryp biler, önümçiligiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler we adaty himiki süýümli materiallaryň edip bilmejek aşa ýokary öndürijilik görkezijisine ýetip biler. gazanmak.

Döwürler gün-günden üýtgeýär we Hytaýyň iň uly himiki süýümli dokma bazasy-Yizheng himiki süýümi bilen goldanýan halkara we hytaý dokma senagatynyň güýçli ösüşi bilen birlikde himiki süýüm önümlerini öwrenmek we ulanmak üçin has ýokary talaplar öňe sürülýär. Ylmy gözleg institutlary we häzirki zaman zawodlar boýunça gözlegler arkaly, abraýly CTC we SGS synaglaryndan soň, dürli uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygy çuňňur güýçlendirmek, biziň ugrumyzdyr.Güýçli goragy üpjün etmek üçin güýjümizi jemleýäris.

aboutus (1)
aboutus (2)

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


Aýratyn önümler

UHMWPE flat grain cloth

UHMWPE tekiz däne mata

Fishing line

Balykçylyk çyzygy

UHMWPE filament

UHMWPE filamenti

UHMWPE cut-resistant

UHMWPE kesmäge çydamly

UHMWPE mesh

UHMWPE mesh

UHMWPE short fiber yarn

UHMWPE gysga süýümli ýüplük

Color UHMWPE filament

Reňk UHMWPE filamenti